Nieuws Diaconie

Collectes Diaconie Protestantse Gemeente te Makkum e.o.

"Zie in 'De Schakel' bij Diaconie"