Kerkblad "de Schakel"

Al meer dan 25 jaar wordt het kerkblad “De Schakel" maandelijks bij de kerkleden bezorgd, met uitzondering van de maand augustus.

De Schakel wordt online op een platvorm samengesteld bij de Zalige Zalm.

De Schakel heeft een eigen redactie bestaande uit 3 kerkleden die de kopij indeelt en opmaakt voor het blad.

Daarna gaat het online naar de Zalige Zalm die de afdruk verzorgd en de complete bladen weer retour bezorgd.

In Makkum staat dan een team klaar die de distributie in Makkum e.o. onder de kerkleden verzorgd.

De Schakel kan ook digitaal gelezen worden, onder andere via de website “achter de beschermde omgeving”,

de KerkApp of u ontvangt de Schakel ontvangen via de mail door u aan te melden via kerkrentmeester.pknmakkum@gmail.com

(u dient wel lid te zijn van de Protestantse gemeente Makkum e.o.).

 

Bezorging: Arjanne Alkema-Klein, tel: 0515-335796, e-mail: L.Klein23@kpnplanet.nl