Plusdiensten

Plusdiensten worden 5 keer per jaar in het winterseizoen gehouden op zondagavond.

Het karakter van deze diensten is het evangelie te brengen op een laagdrempelige manier die jong en oud aanspreekt.

Muziek een belangrijk element is.

De diensten worden aangekondigd via de media en flyers.

Contactpersoon is Anja van der Meer- Adema (tel.: 0515-233850 of e-mail: Anjavdmeer@ziggo.nl)