moldavie

Dat is het project waar de Protestantse

Gemeente te Makkum e.o. zich via de ZWO

drie jaar lang (t/m 2025) aan heeft verbonden.

Via de Schakel wordt u op de hoogte gehouden.

fryslân foar Moldavie  (externe site)

Uw financiële steun via collectes

of overboekingen wordt zeer gewaardeerd.