U kunt contact opnemen met de volgende geledingen:

- Scriba |  0517-532420 en 06-42863502 

- Diaconie

- Kerkrentmeesters

- Webmasters

- Kerk App

 

Administratie

kerkrentmeester.pknmakkum@gmail.com

- Kerkelijk bureau:

  mvr. D. Helfrich | C.lenigestraat 5 te Makkum | 232481

- Financiele administratie:

  mvr. G. de Vries | Skilbank 1 te Makkum | 06-22381088

- Bijdrage Kerkbalans:

  mvr. T. van der Veen | De Greiden 5 te Makkum | 231058

- Diaconie:

  dhr. L. Poepjes | De Polle 16, 8754GW  te Makkum | 232504

- Collectemunten:

  dhr. A. Ozinga | de Polle 25 te Makkum | 232368

 

Contact formulier Scriba

(formulier werkt tijdelijk niet via deze koppeling)

 

Locatie (kaartje) van het kerkgebouw met adres

 

Zaalhuur K.C. Het Anker:

 

dhr. D. Roorda,             Informatie

Trasmolen 13,

8754 GL Makkum  

Tel. : 0515-232264

 

Kosters:

K.C. Het Anker:                                                                                       Van Donia Kerk: https://www.stichtingvandonia.nl/

dhr. D. Roorda                                 dhr. E. Bruinsma                               dhr. D. Pals

Trasmolen 13                                   it String 3                                          de Finne 17

8754 GL Makkum                             8754GR Makkum                             8754 GT Makkum 

Tel.: 0515-232264                            Tel.: 0515-232020                             Tel. : 0515-232227