PASTORAAT

 

Doel:

Taak van de gemeente van Christus is om liefdevol om te zien naar elkaar en elkaar te stimuleren om, in navolging van Jezus en geïnspireerd door de Heilige Geest, gemeente te zijn. Dit vanuit het geloof dat ieder mens er mag zijn bij God en medemens. Daarbij gaat het om ontmoeting, relatie, respect, gelijkwaardigheid en veiligheid (dit verwoordt in de visie van onze gemeente).