Geluidsinstallatie

 

De nieuwe geluidsinstallatie in "K.C. Het Anker"

is inmiddels geïnstalleerd.

Dank zij giften, collectes een benefietavond en vrijwilligers

kon dit worden gerealiseerd.

 

 

call-center-2135513__340.png 

 

Hartelijk dank!!!!!!

 

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest te doneren:

Bankrek.nr.: NL88RABO0373709013 staat open voor uw gift.

 

foto's benefietavond

 

verslag benefietavond