Geluidsinstallatie

call-center-2135513__340.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe geluidsinstallatie in "K.C. Het Anker"

is inmiddels geïnstalleerd.

Dank zij giften, collectes, een benefietavond en vrijwilligers

kon dit worden gerealiseerd.

Hartelijk dank!!!!!!

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest te doneren: 

Bankrek.nr.: NL88RABO0373709013 staat open voor uw gift.

verslag benefietavond

Een fotocollage kunt u vinden in de "Beschermde omgeving"