Overdracht Van Doniakerk

Donia 2

Overdracht Van Doniakerk.

In aanvulling op eerdere berichtgeving in de Schakel van februari berichten we u dat het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) in haar vergadering van januari akkoord is gegaan met de door het college van Kerkrentmeesters voorgestelde extra financiƫle bijdrage aan de stichting Van Donia (De brief van het CCBB kunt u vinden achter de beschermde omgeving van onze website).

De akte van overdracht kan nu definitief worden gemaakt.

Wat als laatste nog rest is de afhandeling van een bezwaar bij het college voor de behandeling van bezwaren en geschillen Friesland (RCBBGF). We houden u op de hoogte.

Uw kerkenraad.

U leest meer over het verloop van de procedure betreffende

de overdracht van de "Van Doniakerk"

in een stichting in de beschermde omgeving,

onder het item "Informatie Gebouwen".

 

Hier voor moet u inloggen.