Nieuws

Klokken van Hoop

Donia 2

>lees meer: Klokken van Hoop

Protestanse Gemeente Makkum

Nieuwsbrief 800x600

>Lees meer: Nieuws / versie 2

    KledingBus in Makkum 

DAbFY8wXkAAFE7r.jpg

 "Fryslân foar Rwanda"

 Fryslan_foar_Rwanda.jpg