Liturgisch Bloemschikken

 

In de PKN gemeente Makkum e.o. heeft de liturgische bloemschikking een vaste plek binnen de liturgie ingenomen.

De liturgische bloemschikking laat de verbeelding zien van het thema van de dienst. De kleuren van de gebruikte materialen en de vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten worden gebruikt om hun speciale betekenis en symboliek. Op de zondagsbrief of in de liturgie en in de dienst wordt uitleg gegeven over de gekozen liturgische bloemschikking.

Tijdens het kerkelijk jaar zijn vaste momenten zoals: adventstijd en Kerst, veertigdagentijd en Pasen, doop, bevestiging ambtsdragers, startzondag, dankstond, laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarbij de liturgie ondersteund wordt door een liturgische bloemschikking.

De inspiratie halen we als commissie uit gesprekken en verdieping in het thema en uit andere bronnen. Dit zijn o.a. de brochures verstrekt door de PKN, boeken zoals “Bloemen geven zin” van Tini Brugge. Materialen worden zoveel mogelijk uit de natuur en van het seizoen gebruikt. De natuur rondom Makkum biedt vele mogelijkheden .

Gebruikte bloemen, materialen en kleuren zijn;

Hedera/Klimopblad: onsterfelijkheid, trouw van God. Tevens staan de drie punten in het blad voor de Drie Eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest.

Mos: eeuwig groen. Lopen op het zachte mos is als gedragen worden door de schepping van God.

Roos: door haar schoonheid en geur is de roos symbool van liefde.

Riet/lisdodde: buigzaam, heeft te maken met het lijden van Jezus, hij kreeg als Koning van de Joden bij wijze van scepter een rietstok in de hand. In Vlaanderen worden de rietsigaren Christusstokken of ecce-homo-riet (zie de mens) genoemd.

Steen: is onwrikbaar, als een sluitsteen voor het graf van Jezus benadrukt de onherroepelijke dood maar de steen werd afgewenteld. Tevens staat steen voor het fundament.

Krans: eeuwigheid: een cirkel kent geen begin en geen eind

Water: leven, wedergeboorte

Wit: reinheid, zuiverheid, licht, helderheid, verlossing

Grijs: onthechting

Rood: liefde, vuur en Heilige Geest

Groen: eeuwigheid, nieuw begin

Goudgeel: kracht van licht, wijsheid en bescherming

 

info commissie bloemschikken mevr. A. Bootsma-de Groot

Artikelen over Liturgisch bloemschikken zijn te vinden onder de submenu knop: Liturgisch-bloemschikken artikelen