Kindernevendienst

Kindernevendienst:

Voor Kinderen van de basisschool leeftijd is er iedere zondag kindernevendienst. Ook tijdens schoolvakanties. 


De kinderen beginnen de kerkdienst gewoon bij hun ouders maar gaan (meestal) voor de schiftlezing naar hun eigen dienst. Na de preek komen ze weer terug in de kerk. Als gemeente vinden we de geloofsontwikkeling van kinderen belangrijk. Daarom heeft de kindernevendienst altijd een plek in de reguliere dienst, bijvoorbeeld doordat zij vertellen wat ze gemaakt hebben of waar ze het over hebben gehad.

De kindernevendienst heeft verschillende projecten tijdens het jaar, specifiek kun je hierbij denken aan het:

-          Paasproject               

-          Kerstproject

-          Kerstwandeling en/of kerstmusical

-          Kinderdienst

Neem voor meer informatie contact op met Wilma Visser (voorzitter KND): 0515-336817


  Project kindernevendienst tijdens adventstijd en kerst  2012

Thema;  Uitzicht

De kinderen hebben een verwachtingsvol project. Iedere zondag in de advent tijd staat een profeet centraal die ieder een voorwerp heeft. Wat doet hij met het voorwerp en wat heeft dat met advent te maken? De profeten leefden toch heel lang voordat Jezus werd geboren? Waarom weten ze dan al van Jezus komst? Zoals je ziet zijn er veel vragen die in de komende weken een antwoord krijgt. Iedere zondag staat er een voorwerp centraal.

Ook is er een verrassing. Iedere zondag zijn jullie uitgenodigd want de verrassing bestaat uit 4 zondagen net als advent en tijdens de kerstviering is de verrassing een cadeau kompleet, net als de geboorte van Jezus het cadeau van God aan de mensen was.

 

1ste advent  02-12-2012; Zie de knoppen komen Lezing Zacharia 14:4-9,

Lucas 21:25-31

KND; De koning komt- Kom maar even kijken. De eerste profeet die aan het woord komt, is Zacharia. Hij vertelt dat de Heer op een dag koning zal worden over de hele aarde. Op die dag zullen er dingen gebeuren die je je bijna niet voor kunt stellen: licht wordt donker en donker wordt licht. En er zal helder, fris water ontspringen in Jeruzalem.

Het voorwerp vandaag is; een kroon.

                                                             

 

 2de advent 09-12-2012; Keer je naar het Licht. Maleachi 3:1-4, Lucas 3:1-6

KND; De tweede profeet die ons vertelt over zijn verwachting, is Maleachi. Hij vertelt over een bode, die de weg effent voor de Heer.

Het voorwerp vandaag is; een veger.

                                                             

 

3de advent 16-12-2012;                                 Levend water Sefanja 3:14-20, Lucas 3:7-18

KND; ook Sefanja ziet uit naar een dag die komen gaat. Hij roept mensen op om te juichen en blij te zijn: ‘Jubel, vrouwe Sion! Zing van vreugde, Israël!’ God zal midden tussen de mensen zijn. Dat maakt niet alleen de mensen vrolijk, maar ook God zelf: ‘in zijn vreugde zal hij over je jubelen!'

Het voorwerp vandaag is; slingers

                          

 

4de advent 23-12-2012; Vruchtbaar Leven                             Micha 5:1-4a, Lucas 1:39-45

KND; De stem van Micha klinkt ons in de Adventstijd bekend in de oren: ‘Uit jou, Betlehem, komt iemand voort…’ Micha vertelt over een vrouw die een kind zal krijgen. Dat kind zal voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Het voorwerp vandaag is; een kinderschoentje.

                          

 Kerst 25-12-2012; Huis van het Licht                           Jesaja 52:7-10, Johannes 1:1-14

KND;Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Hij is de Zoon van God, een koning die voor mensen zal zorgen.

Het voorwerp vandaag is; ???????????????? Je wekelijkse verrassing is een kompleet cadeau.

 

We hopen samen met jullie een goede adventstijd en fijne kerst te vieren

Kindernevendienst.