Kerkdiensten 2019

  • Elke zondag kinderoppas in K.C. Het Anker voor kinderen tot ca. 4 jaar (vanaf ca. 9.15 uur)
  • Elke zondag kindernevendienst voor kinderen in de kinderen van de basisschool
  • Elke eerste zondag van de maand is er jeugkerk voor de jeugd vanaf 12 jaar
  • Er is ook kinderoppas en kindernevendienst in de vakantieperiode.
  • De eerste en de laatste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst

Klik Hier  om naar "kerkdienst gemist" van PKN Makkum te gaan.

Klik Hier voor info om Kerkdiensten van PKN Makkum live te volgen via het internet. 

 
Preek- en Collecterooster 2019
Datum Tijd Locatie Bijzonderheden Voorganger Collecte Deur
19-okt 19.00 Avondrust Avondmaal ds. T. Hibma Kimswerd 
20-okt 9.30 K.C. Het Anker ds. A.H. Cluistra-Boschloo 1e Bijbelgenootschap  2e Gebouw en onderhoud
11.00 Skuzum Friese dienst, m.m. van zanggroep Forte uit makkum ds. T. Hibma Kimswerd  1e Bijbelgenootschap  2e Gebouw en onderhoud
27-okt 9.30 K.C. Het Anker Friese dienst  KoffieDrinken na de dienst dhr. H. Giliam Pingjum 1e Hervormingsdag  2e Energiekosten Diaconie
19.00 K.C. Het Anker

Plusdienst

voor info klik Hier

Onkosten
2-nov 19.00 Avondrust ds. A.H. Cluistra-Boschloo
3-nov 9.30 K.C. Het Anker KoffieDrinken na de dienst  ds. W. v.d. Heide Sexbierum 1e Najaarszending  2e Orgel
6-nov 19.30 K.C. Het Anker dankdag  ds. T. Hibma Kimswerd  1e Voedselbank  2e Pastoraat
10-nov 9.30 K.C. Het Anker kerkschoolgezinsdienst BB ds. A.H. Cluistra-Boschloo 1e Diaconie  2e Energiekosten Kerkrentmeesters
16-nov 19.00 Avondrust Dhr. D. Tamminga Makkum
17-nov 9.30 K.C. Het Anker HA lopend ds. A.H. Cluistra-Boschloo 1e Avondmaals project  2e Pastoraat
24-nov 9.30 Van Doniakerk Laatste zondag kerkelijk jaar  KoffieDrinken na de dienst ds. A.H. Cluistra-Boschloo GEEN COLLECTEN
19.00 K.C. Het Anker Plusdienst Dekking onkosten
30-nov 19.00 Avondrust Dhr. C.van Rijn Sneek
1-dec 9.30 K.C. Het Anker 1e Advent   JeudKerk  KoffieDrinken na de dienst ds. A.H. Cluistra-Boschloo 1e ZWO Classis  2e Energiekosten Diaconie
8-dec 9.30 K.C. Het Anker pastor S. Draisma Bolsward  1e Diaconie  2e Pastoraat
14-dec 19.00 Avondrust Mw. H.G. Koops Schettens
15-dec 9.30 K.C. Het Anker 3e Advent / voorstel doopzondag ds. A.H. Cluistra-Boschloo 1e Diaconie  2e Energiekosten
22-dec 9.30 K.C. Het Anker ds. W. Rooseboom Oudega ZWF  1e Diaconie  2e Orgel Kerkrentmeesters
24-dec Cornwerd Kerstavondviering 1e Bijzonder doel  2e Dekking onkosten
21.30 Van Doniakerk Kerstnachtdienst ds. A.H. Cluistra-Boschloo 1e Bijzonder doel  2e Bijzonder doel
25-dec 9.30 K.C . Het Anker 1e kerstdag ds. A.H. Cluistra-Boschloo 1e Kinderen in de knel  2e Energiekosten Diaconie
28-dec 19.00 Avondrust   Mw. C. Hoekstra-Baarda    
29-dec 9.30 K.C . Het Anker KoffieDrinken na de dienst  Dhr. H. Fransen Lioensens  1e Noodhulp  2e Eigen jeugwerk
31-dec 19.30 K.C. Het Anker Eindejaar dienst ds. A.H. Cluistra-Boschloo 1e Diaconie  2e Eigen jeugdwerk