Nieuws Kerkrentmeesters

Geslaagde benefietavond

Eind 2018 kwam bij Rianne Kooistra het idee naar voren om t.b.v. de nieuwe geluidsinstallatie voor K.C. Het Anker een benefiet avond te houden.

Het college van kerkrentemeesters vond dit een mooi initiatief. Er werd een kleine commissie samengesteld die het idee uitwerkte. Na een aantal vergaderingen kreeg het plan vastere vormen, muzikanten werden gevraagd, toneelspelers dienden zich aan, vrijwilligers voor het verzorgen van de catering, cakebakkers en kosters maakten het team compleet;

Dan is het zover, vrijdag 5 april, iedereen is er klaar voor maar………. komt er wel voldoende publiek! Om acht uur kan de ladyspeaker een redelijk gevulde zal verwelkomen.

Er werd begonnen met zang begeleid door enkele muzikanten en na een optreden van jong talent op klarinet en enkele sketches werd het doel van de avond uiteengezet (voor zover men het nog niet wist); de collecte die daarop volgde sloot naadloos aan op de sketch “de Kollektant”;

Hierna volgde een pauze waarin een drankje kon worden gekocht;

Na de pauze konden we genieten van een koperensemble met o.a. samenzang, wederom jong talent, met familie ensembles en zang werd de avond rond tien uur afgesloten met een bedankje en een kleine attentie voor alle medewerkers; velen bleven nog even nagenieten onder het genot van een hapje en een drankje;

We kunnen gerust stellen dat er in onze gemeente heel veel verborgen talent schuil gaat; prachtig om te horen en te zien met hoeveel enthousiasme iedereen zich heeft ingezet;

Natuurlijk worden ook alle gulle gevers bedankt voor hun bijdrage; de collecte heeft tot nu toe ruim EUR 1150,= opgebracht en de catering bijna EUR 400,=; een geweldig resultaat;

Mocht u nog een donatie willen doen dan kan dit op rekeningnummer NL88 RABO 0373 7090 13 t.n.v. Protestantse Gemeet Makkum e.a. o.v.v. gift geluidsinstallatie;

 

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart.

 

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen.

Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties.

Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament.

In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen,

familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen.

Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt

die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld.

Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk,

stuur dan een e-mail naar pkn.kerkrentmeester@makkum.nl

 

xnormal594.jpg.pagespeed.ic.SeWQQzQZlw.jpg

 

Voor hetzelfde geld geeft u meer

 

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan uw kerkelijke gemeente onder bepaalde

voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1%

(minimum € 60,00) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Bovengenoemde grens geld niet voor een periodieke gift.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of

maximum. Wilt u hier over meer weten neem dan contact op met Siebe

Stellingwerff (tel.: 0515-232295) of Douwe Pals (tel: 0515-232227).  

 

nog meer info