Nieuws Diaconie

Zorgmaatje

Zorgmaatje

Voor info klik op het plaatje.

Collectes Diaconie Protestantse Gemeente te Makkum e.o.

maart / april 2019

“Van Doniakerk”, Kerkelijk Centrum “Het Anker en “Avondrust”

13 maart                   Pong (Voedselbank)                                                 €          244,76

17 maart                    Pong (Binnenlandsdiaconaat)                                    €           124,60

17 maart                    Deur (Diaconie)                                                         €          103,10

23 maart                    Pong (Kinderen in de Knel)                                         €            39,75

24 maart                    Pong (Kinderen in de Knel)                                         €          152,85

31 maart                    Pong (ZWO-Classis)                                                   €          117,17

6  april                        Pong (Rwanda)                                                          €             33,20

7 april                         Pong (Rwanda)                                                          €          149,13

  

Aan giften zijn binnen gekomen:

ZWO-Classis Rwanda € 95,--