Nieuws Diaconie

Zorgmaatje

Zorgmaatje

Voor info klik op het plaatje.

Collectes Diaconie Protestantse Gemeente te Makkum e.o.

mei / juni 2019

“Van Doniakerk”, Kerkelijk Centrum “Het Anker, "Avondrust” en Digitaal

 

12 mei                        Pong (Jeugdwerk JOP)                                  €          193,80

18 mei                        Pong (Diaconie Armoede)                              €           45,90

19 mei                        Pong (Diaconie Armoede)                              €          124,55

19 mei                       Deur (Diaconie)                                             €            93,55

30 mei                         Pong (ZWO Classis)                                     €          122,20 

1 juni                         Pong (Voedselbank)                                       €           37,50

2 juni                         Pong (Avondmaal Voedselbank)                    €          173,25

9 juni                         Pong (Pinksterzending)                                  €             31,25