Uncategorised

PASTORAAT

 

Doel:

Het doel van het pastoraat is om in de gemeente van Christus liefdevol om te zien naar elkaar en elkaar te stimuleren om, in navolging van Jezus en geïnspireerd door de Heilige Geest, gemeente te zijn. Dit vanuit het geloof dat ieder mens er mag zijn bij God en medemens. Daarbij gaat het om ontmoeting, relatie, respect, gelijkwaardigheid en veiligheid. (zie ook de visie van onze gemeente verwoord in: "Samen kleur geven aan geloof en leven")

Organisatie:

Hoewel er in onze gemeente organisatorich wel wijken bestaan, hebben we geen wijkouderlingen. Het "Pastoraal Centraal Punt" coördineert het te verlenen pastoraat op basis van signalen uit de gemeente. De ouderlingen en jeugouderlingen zijn in principe naast de predikant beschikbaar om pastoraat te verlenen. Ook de organisatie van het jaarlijkse groothuisbezoek is in handen van de predikant samen met de ouderlingen.

Omtinkers:

Onze gemeente kent in de wijken "omtinkers". Gemeenteleden die zich inzetten om in een bepaald gedeelte van de wijk oren en ogen te zijn voor de ouderlingen. Er is een vast aanspreekpunt voor de "omtinkers". Ook bezoeken de "omtinkers" gemeenteleden ouder dan 75 jaar met hun verjaardag.

Het telefoonnummer van het "PCP" (Pastoraal Centraal Punt) is 0515-231234

 

 

 

Blijf in contact met uw kerk door:

  • geboorte, doop, huwelijk en overlijden te melden

  • doopbediening aan te vragen, voor de brochure klik Hier.

  • kerkelijke huwelijksbevestiging aan te vragen, voor de brochure klik Hier.

  • verhuizing binnen de gemeente de adreswijziging door te geven

  • bericht te doen bij ziekte van uzelf of één van uw gezinsleden bij uw omtinker en/of predikant

 

Contact formulier

Gespreksgroepen

 

In onze Gemeente zijn verscheidene "Gespeksgroepen" actief.

 

Doopproject

Vrouwenochtend

Kampvuuravonden


 

Jongerenwerker

Hallo,

Mijn naam is Joël en ik ben aangesteld als jeugdwerker van deze kerk in Makkum. Samen met de Jeugdraad geef ik vorm aan het jeugdwerk in de kerk. De Jeugdraad - bestaande uit de jeugdouderlingen, de jeugdwerker en jongeren - denkt na over de vraag hoe jongeren zich thuis kunnen voelen in en rondom de kerk. Als jeugdwerker ben ik met name aangesteld voor de inhoudelijke en uitvoerende kant van het jeugdwerk. Denk hierbij aan het geven van jeugdclubs, een volleybaltoernooi of om samen met de jongeren onderwerpen te bedenken voor kerkdiensten gericht op jongeren.

Ik vind het erg leuk om jongeren te leren kennen en samen met hun activiteiten te organiseren en na te denken over geloofs- en levensvragen die jongeren bezighouden.

Naast het jongerenwerk haal ik veel plezier uit het spelen van bordspellen, het wandelen met onze hond en (het volgen van) sport. 

Lijkt het jou ook leuk om mee te denken over het jongerenwerk in de kerk? Je kunt altijd even appen naar 06-52693640. Ik kijk er naar uit je te ontmoeten.

Hartelijke groet,

Joel

Contactgegens:  Ds. L. Touwenlaan 13

                                                                                8754 bp makkum

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Makkum e.o.

De Protestantse Gemeente Makkum e.o. is een actieve gemeente in Makkum. In en rondom Makkum zijn ca. 950 mensen verbonden aan onze gemeente.

Deze website vertelt u alles over onze gemeente, wie we zijn, wat we doen, waar u ons kunt vinden en hoe u mee kunt doen. Deze website laat zien dat we een relatie hebben met elkaar en met God. Daar werken we iedere dag aan. Weet dat u welkom bent! Doet u met ons mee?

Hier staan we voor, hier gaan we voor:

Klik ­hier  voor onze gemeentevisie en beleidsplan. 

 

  

 

Kerkdienst 25 augustus 2019

 

voorganger: ds. H. Ariesen (Bolsward)

 

om 9.30 uur in K.C. "Het Anker"

  

 kc-anker_2.jpg

  

- kindernevendienst voor alle kinderen t/m groep 8

- kinderoppas aanwezig

 

Collectes:

  

collecte-1890x295.jpg  

1. Noodhulp

   2. Eigen jeugdwerk 

3. Diaconie (deur)

 

(kan ook via de app)

 

na de dienst is er:

 koffie-bewegende-animatie-0016.gif

  


Facebook  Kerkradio  zaalhuren 1   contact us  Blijf in contact met uw Kerk