Activiteiten

 

In kerkblad "de Schakel" (september 2019) 

zijn de activiteiten van het

seizoen 2019-2020 toegelicht.

 

de kerkbladen vindt u bij de beschermde omgeving

 

U kunt zich opgeven via het Activiteiten formulier.

 

Volg KVA (Kampvuuravonden)Makkum op facebook

 

zie ook de info bij "gesprekgroepen"

Kampvuuravonden

 

Kampvuuravond … voor mannen

Elke laatste donderdagavond van de maand, je bent van harte welkom!

Vuur, ontmoeting & vriendschap

Met als motto, ‘geef een man een vuurtje en wat te drinken, dan weet hij wat de bedoeling is’ worden er op verschillende locaties in het land kampvuuravonden georganiseerd. Ook in de regio Makkum komen we (mannen vanaf een jaar of 18) eens per maand op een laagdrempelige manier en onder het genot van een hapje en een drankje en een kampvuur bij elkaar om actief bezig te zijn, te zingen, bidden en te praten over (geloofs)zaken die er toe doen. Ben je nieuwsgierig? Kom gewoon een keer langs, je bent welkom!

UITNODIGING WAT: Kampvuuravond

WANEER: Elke laatste donderdag v/d maand, van 20.00 tot c.a. 22.30 uur

WAAR: Bij de boerderij van Frans en Ria de Haan in Schraard

WIE: Mannen uit Makkum e/o vanaf 18 jaar

Kijk voor meer informatie en agenda op http://kampvuur-avonden.nl/ en meld je aan voor de nieuwsbrief of via Martijn Pals con tel 233724, e-mail: martijnpals@kpnplanet.nl

 

Kampvuuravond

klik Hier voor info

Voor de nieuwsbrief klik Hier. 

Volg ons op facebook


 

 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Doopproject

 

Ouders die hun kinderen laten dopen worden uitgenodigd mee te doen met het doopproject. Dit project loopt al ruim tien jaar.

We komen ongeveer 4 à 5 keer per seizoen bij elkaar om met elkaar onderwerpen te bespreken die te maken hebben met de geloofsopvoeding.

Wanneer je je kind hebt laten dopen, dan verwachten we ook van je dat je de kans aangrijpt om je kind op te voeden in geloof en dat verlangen te delen met andere ouders.

We kunnen het niemand verplichten, maar het is wel een uitnodiging omdat je keuze om te laten dopen niet vrijblijvend is.

Het is zeer leerzaam en waardevol om de gedachten en ervaringen met daarbij ook vaak wel veel herkenning van andere ouders te horen, met respect voor ieders eigen wijze van opvoeding.

Het aardige van het doopproject is dat er steeds weer nieuwe deelnemers bij komen.

Alle deelnemers hebben kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Kinderen van ouders die hebben meegedaan met het doopproject worden rondom hun vierde jaar waterdrager.

Deze kinderen ontvangen een certificaat waarop staat vermeld dat hij/zij nu waterdrager geworden is.

Alle kinderen worden vanaf hun vierde jaar welkom geheten door de kindernevendienst.

Voor de data van het komend seizoen worden de ouders persoonlijk geïnformeerd.

Contactpersoon hiervoor is ds. Anneke Cluistra-Boschloo, e-mail: domineeanneke@gmail.com

Vrouwenochtend

 

Al een aantal jaren is er een vrouwenochtend in Makkum.

Tijdens deze ochtend is er tijd voor persoonlijke verhalen en bespreken we aan de hand van een boek christelijke thema's.

Deze ochtenden zijn op de tweede dinsdag van de maand om 9.30 uur bij één van de vrouwen thuis en worden aangekondigd via de Agenda en/of Nieuws-info op deze site.

behandeld wordt het boek: 

"Schoonheid" van Carianne Ros

Meer informatie: Anja van der Meer – Adema con tel 233850/06-43838918,

e-mail: anjavdmeer@ziggo.nl

 

Vrouwenpraatgroep

Subcategorieën