Kerkdiensten 2023

  • Elke zondag kinderoppas in K.C. Het Anker voor kinderen tot ca. 4 jaar (vanaf ca. 9.15 uur)
  • Elke zondag kindernevendienst voor kinderen van de basisschool
  • Elke eerste zondag van de maand is er van oktober t/m juli een Plusminus-dienst. Info
  • Er is geen kinderoppas en kindernevendienst in de vakantieperiode.
  • De eerste en de laatste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst

 

Klik Hier  om naar "kerkdienst gemist" van PKN Makkum te gaan.

Klik Hier voor info om Kerkdiensten van PKN Makkum live te volgen via het internet. 

 
Rooster Kerkdiensten 2023
Datum Tijd Locatie Bijzonderheden Voorganger Collecte Deur
6 mei 19.00 Avondrust   dhr. H. Giliam, Pingjum Noodhulp Oekraïne   
7 mei 9.30 K.C Het Anker Plusminusdienst ds. Anneke Cluistra  1e Noodhulp Oekraïne  2e Pastoraat   
7 mei 11.00 Kerk Piaam   ds. Groeneveld, Bolsward  Noodhulp Oekraïne   
14 mei 9.30 K.C Het Anker   ds. Oberink, Urk 1e Binnenlandsdiaconaat  2e Jeugdwerk  Kerkrentmeesters 
18 mei 9.30 K.C Het Anker   mw. B. Posthumus, Lemmer   1e Armoede Makkum  2e Onderhoud Gebouwen   
20 mei 19.00  Avondrust   mw. B. Posthumus, Lemmer   Diaconie    
21 mei 9.30 K.C Het Anker   ds. Anneke Cluistra 1e Diaconie   2e Onderhoud Verwarming    
28 mei 9.30 K.C Het Anker   ds. R. Voorn, Leeuwarden 1e Pinksterzending  2e Geluidsinstallatie   Kerkrentmeesters 
3 juni 19.00  Avondrust   dhr. C.F. Weisz, Kimswerd  Pinksterzending   
4 juni 9.30 K.C Het Anker Plusminusdienst  ds. Anneke Cluistra 1e Armoede Makkum  2ePastoraat   
11 juni 9.30 K.C Het Anker   ds. Anneke Cluistra 1e World Servents  2e Jeugdwerk  Diaconie 
17 juni 19.00  Avondrust   mw. A. Stork, Dronrijp  ZWO Classis    
18 juni 9.30 K.C Het Anker   ds. Roepers, Achlum

 1e ZWO Classis

2e Onderhoud Gebouwen 

 
25 juni 9.30 K.C Het Anker   ds. J.P. van Olffen, Menaam

 1e ZWO Classis

2e Geluidsinstallatie

Kerkrentmeesters 
1 juli 19.00 Avondrust   dhr. H. Wiersma, Scharnegoutum Werelddiaconaat  
2 juli 9.30  K.C Het Anker Plusminusdienst ds. Anneke Cluistra  1e Werelddiaconaat 2e Pastoraat  Kerkrentmeesters 
9 juli 9.30  K.C Het Anker   ds. E.C. Rooseboom, Drachten

1e Diaconie

  2e Kerktv en Radio  

 
15 juli 19.00 Avondrust   mw. Koops, Schettens  Armoede Makkum   
16 juli 9.30  K.C Het Anker   ds. Anneke Cluistra 1e Armoede Makkum  2e Jeugdwerk   
23 juli 9.30  K.C Het Anker Openluchtdienst  ds. Anneke Cluistra

 1e Diaconie

2e Onderhoud Gebouwen 

Kerkrentmeesters 
29 juli 19.00 Avondrust   ds. Anneke Cluistra Beautifull Kidz  
30 juli 9.30  K.C Het Anker   ds. J. D. Kraan, Burgum

1e Beautifull Kidz

  2e Kerktv en Radio

 
6 aug. 9.30 K.C Het Anker Openluchtdienst ds. Anneke Cluistra 1e Armoede Makkum  2e Pastoraat  Diaconie 
12 aug. 19.00 Avondrust   dhr. C. van Rijn, Sneek Zomerzending  
13 aug. 9.30 K.C Het Anker   ds. O. Speelman, Folsgare

 1e Zomerzending

2e Geluidsinstallatie

 
20 aug. 9.30 K.C Het Anker   dhr. C. van Rijn, Sneek 1e Diaconie   2e Onderhoud Orgel Kerkrentmeesters
26 aug. 19.00 Avondrust   mw. Koops, Schettens   Deelwinkel  
27 aug. 9.30 K.C Het Anker Openluchtdienst  ds. T. Hibma, Kimswerd

 1e Deelwinkel

2e Onderhoud Gebouwen 

 
3 sept.   K.C Het Anker   ds. Tieleman  1e Werelddiaconaat 2e Geluidsinstallatie Diaconie 
9 sept.   Avondrust   mw. G. Brouwer, Makkum Diaconie   
10 sept   K.C Het Anker Avondmaal Lopend ds. W. vd Heide, Sexbierum 1e Diaconie   2e Pastoraat  
17 sept.   K.C Het Anker Startzondag ds. Anneke Cluistra 1e Werelddiaconaat    2e Energiekoste Kerkrentmeesters
23 sept.   Avondrust   mw. L. vd Sluis, Oudemirdem  Vredeswerk   
24 sept.   K.C Het Anker   ds. Muilwijk, Workum 1e Vredeswerk  2e Jeugdwerk