Kerkdiensten 2023

  • Er is geen kinderoppas, er liggen kleurplaten en kleurpotloden achter in de kerk.
  • Elke zondag kindernevendienst voor kinderen van de basisschool, behalve in de zomervakantie.
  • Elke eerste zondag van de maand is er van oktober t/m juli een Plusminus-dienst.
  • De eerste en de laatste zondag van de maand is er koffiedrinken na de dienst

 

Klik Hier  om naar "kerkdienst gemist" van PKN Makkum te gaan.

Klik Hier voor info om Kerkdiensten van PKN Makkum live te volgen via het internet. 

 
Rooster Kerkdiensten 2023
Datum Tijd Locatie Bijzonderheden Voorganger Collecte Deur
12 nov. 9.30 K.C Het Anker   ds. R. Pasterkamp, Urk  1e Werelddiaconaat 2e Geluidsinstallatie   Kerkrentmeesters 
18 nov. 19.00 Avondrust   mw. F. Visser, Makkum  ZWO Classis  
19 nov. 9.30 K.C Het Anker   ds. Anneke Cluistra

 1e ZWO Classis

2e Pastoraat 

 
26 nov. 9.30 Van Donia Kerk Laatste zondag Kerkelijk jaar  ds. Anneke Cluistra  1e Voedselbank   2e Onderhoud Orgel Kerkrentmeesters  
2 dec. 19.00  Avondrust   dhr. C. van Rijn, Sneek Werelddiaconaat  
3 dec. 9.30  K.C Het Anker Plusminusdienst  ds. Anneke Cluistra  1e Werelddiaconaat 2e Onderhoud Gebouwen  
10 dec. 9.30  K.C Het Anker   ds. M. van Blanken, Sijbrandaburen 1e Binnenlandsdiaconaat   2e Kerk-TV en Radio   Kerkrentmeesters
16 dec. 19.00  Avondrust   dhr. C.F. Weisz, Kimswerd Binnenlandsdiaconaat  
17 dec. 9.30  K.C Het Anker   ds. Anneke Cluistra 1e Binnenlandsdiaconaat   2e Pastoraat   
24 dec. 9.30 K.C Het Anker   dhr. G. Visser, Walterswald

 1e diaconie 

2e Geluidsinstallatie

 
24 dec. 21.30 Van Donia Kerk Kerstnachtdienst ds. Anneke Cluistra  1e Kinderen i.d. knel 2e Kosten Kerkdienst  
25 dec. 9.30 K.C Het Anker Kerst ds. Anneke Cluistra  1e Kinderen i.d. knel 2e Kosten Kerkdienst  
31 dec. 9.30 K.C Het Anker   ds. Roepers, Achlum

 1e Diaconie

2e Jeugdwerk

Kerkrentmeesters
31 dec. 19.30 K.C Het Anker Oudejaarsdienst ds. Anneke Cluistra Oudejaarscollecte  
6 jan. 19.00   Avondrust     Diaconie  
7 jan. 9.30 K.C Het Anker Plusminusdienst ds. Anneke Cluistra  1e Diaconie