Meeluisteren kerkdienst

Voor het live beluisteren van de kerkdienst, kan men een zgn. Lukaskastje huren (een internetaansluiting is hierbij wel noodzakelijk).

De bediening is uiterst eenvoudig.

Ook als men tijdelijk niet in staat is om de diensten te bezoeken, bv. in geval van ziekte, kan men een kastje huren.

Voor meer informatie hierover kunt u contact op nemen met: Evert Bruinsma 0515-232020 en /of Douwe Pals 0515-232227