Kerktaxi

Vervoer van en naar de kerk is mogelijk wanneer u niet in staat bent zelfstandig de kerkgebouwen te bereiken.

Als u opgehaald wilt worden dan kunt u de zaterdag voor de dienst contact opnemen met:

Pietsie v/d Weerd (tel.: 0515-232403).