Liturgische Bloemschikking tijdens de adventstijd en kerst 2016

                                  

Thema; De Wereld omgekeerd.

Advent is een tijd van verwachten. De mensheid kijkt uit, verlangt naar een wereld omgekeerd, een wereld waarin vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn. In de lezingen komt dit verlangen naar voren. De oudtestamentische lezingen komen uit het boek Jesaja. Op verschillende manieren, in verschillende tijden, vertellen profetenstemmen hier over een wereld omgekeerd, visioenen vol van hoop en vrede.

De spiegel is het dragende symbool. In de spiegel zie je wat voor je ogen verborgen is. Om dit te benadrukken heeft de achterkant van de schikking iets verrassends dat alleen in de spiegel te zien is. Het licht van de kaars geeft extra glans. De spiegel bevat gebroken stukken, scherven die onlosmakelijk verbonden zijn met leven. Hoe dichter bij kerst hoe minder gebroken stukken glas op de spiegel. Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom over vrede, over een wereld omgekeerd. In Jezus is die droom werkelijkheid die elke dag onder druk staat. Met kerst vieren we voluit dat ‘het Licht schijnt in de duisternis’ en dat ‘de duisternis het niet in haar macht heeft gekregen’. We vieren Gods belofte van vrede en heelheid.

1ste advent 27-11-2016;

Lezing: Jesaja 2,1-5; Matteüs 24,32-44

Op deze eerste zondag van advent horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen . Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.

2de advent 06-12-2016

Lezing: Jesaja 11, 1-10; Mtteüs 3, 1-12

Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.

3de advent 11-12-2016

Lezing: Jesaja 35, 1-10; Matteüs 11, 2-11; Jakobus 5, 7-10

Op deze derde zondag adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al i het maar voor even.

4de advent 18-12-2016

Lezing: Jesaja 7,10-17; Matteüs 1,18-25

Op deze vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt; dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.

Kerst 25-12-2015

Lezing: Jesaja 52,7-10; Lucas 2,1-20 of Johannes 1,1-14

Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een stukje gebroken glas; de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en vergezichten zien.