Liturgisch bloemschikken adventstijd en Kerst 2015

Thema;  De hemel raakt de aarde.

Als basis voor de schikking hebben we een gedroogd palmblad. Het blad heeft een mooie gebogen vorm die aan één kant open is. De bovenkant loopt uit in een smalle en dunne punt. Dit uiteinde is zo dun dat de overgang bijna niet te zien is. Met deze vorm symboliseren we de verbinding tussen hemel en aarde. De onderkant loopt uit in een komvorm. Deze vorm staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest van de mensen aar deze adventstijd over verhaalt. Als zichtbaar teken van de Geest zien e een rode bloem in iedere schikking.

1ste advent  29-11-2015; de aankondiging van de geboorte van Johannes

1ste advent15

1advent15

 

 

 

 

 

 

 

Lezing: Zacharia 14:4-9, Lucas 1:5-25

Op deze eerste zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias verteld dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen. In de basisvorm zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.

2deadvent15

2advent15

 

 

 

 

 

 

2de advent 06-12-2015; Aankondiging van de geboorte van Jezus

Lezing: Maleachi 3:1-4, Lucas 1:26-38

Op deze tweede zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. In de schikking zien we een witte lelie die staat voor de zuiverheid van Maria en een rode bloem als symbool voor het ontvangen van Gods Geest.

3deadvent153advent15

3de advent 13-12-2015; Maria en Elisabeth

Lezing: Sefanja 3:14-20, Lucas 1:39-57

Op deze derde zondag van de advent is de kleur roze: midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door. We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee zichtbaar.

4advent154deadvent15

 

 

4de advent 20-12-2015; De naamgeving van Johannes

Lezing: Micha 5:1-4a(6), Lucas 1:7-80

Op deze vierde zondag van de advent horen we over de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt weer stem en zingt uitbundig een loflied. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

kerst15

Kerst 25-12-2015; De geboorte van Jezus

Lezing: Jesaja 52:7-10, Lucas 2:  (1) 15-20

Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.

 

 

==00==